Zasady Gry

Samo rozpoznawanie sygnałów wejścia nie jest takie proste. Na samym początku trzeba trochę poćwiczyć na koncie demonstracyjnym, ażeby nasz wzrok przywykł do specyfiki samego systemu. Ponieważ strategia skalpingowa powinna opierać się na skuteczności, poważnie możemy handlować dopiero wówczas, kiedy osiągniemy przewagę pozycji zyskownych nad stratnymi. Do tego okresu należy intensywnie trenować oraz rozwijać swoje zdolności intuicyjne orz spostrzegawczość. Nic też nie stoi na przeszkodzie ażeby łączyć w pary oraz eksperymentować z rozmaitymi wskaźnikami, które pozwolą nam odfiltrować cześć sygnałów a przez to sprawią, że będziemy pewniejsi samych siebie. Można także oprzeć swoją metodę na czystym wykresie. Cokolwiek byśmy nie wybrali powinniśmy się trzymać konsekwentnie raz wybranej metody i nie zmieniać jej nie mając ku temu podstaw.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl