Skuteczny system transakcyjny

Każdy porządny system inwestycyjny składa się z szeregu zasad dotyczących warunków wejścia na rynek, prowadzenia pozycji oraz zamknięcia transakcji. Zbierając wszystkie powyższe informacje do kupy, możemy stworzyć sobie taki skuteczny system inwestycyjny. Z racji tej, że nie wszyscy dysponują wyspecjalizowanym sprzętem do tradingu, oraz w większości, każdy rozpoczyna swoją przygodę ze skalpingiem, przedstawione powyżej informacje należy traktować jako metodę treningową, która jest niejako kompromisem dostosowanym do nieco skromniejszych warunków.

Jeżeli jednak w nasz system włożymy dużo samodzielnej pracy, dokonamy ćwiczeń wstępnych oraz testów, nic nie będzie stać na przeszkodzie ażeby wdrożyć go na rachunku realnym. Interwał czasowy na którym będziemy zawierać transakcje powinien zostać dostosowany do indywidualnych preferencji inwestora, niemniej dla celów szkoleniowych zaleca się pozostanie przy interwale M5. Ze względu na zmienność, jest to optymalny time frame, do przeprowadzenia treningowej sesji skalpingowej, oraz budowy własnej przewagi na rynku.

Ponieważ system skalpingowy wymaga odpowiedniego momentum, godziny zawierania transakcji powinny odpowiadać okresowi trwania sesji londyńskiej. Natomiast ze względu na zerowe spready, przedmiotem inwestycji powinny być pary walutowe o dużej płynności, jak np. EUR/USD, GBP/USD itd. Natomiast nasz dzienny target, przynajmniej na początku, nie powinien przekraczać 10 pipsów, czyli 100 punktów przy kwotowaniach gdzie najmniejszą jednostka zmienną jest piąte miejsce po przecinku.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl