Standardowe odchylenie ceny

W oparciu o sam kanał można zbudować znacznie więcej strategii bazujących nie tyle na wybiciach z kanału, ale oscylowaniu ceny wokół średniej arytmetycznej. Mniej więcej polega to na tym, że pomiędzy dołkami a szczytami przebiega niewidzialna dla nas średnia zwana przez niektórych dynamiczną linią trendu. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to średnia która ma tu zastosowanie nie jest średnią krocząca jaką znamy z innych wskaźników, tylko średnia arytmetyczna. Wyliczana jest ona w rozmaity sposób, ale zazwyczaj stanowi ona medianę ostatnich minimów i maksimów ceny.

Za pomocą tej średniej możemy wizualnie określić w jaki sposób rozrzucona jest cena wokół jej wektora. Rozrzucenie to, utrzymujące się w określonym kanale zmienności nazywamy standardowym odchyleniem ceny. W podobny sposób skonstruowane są np. wstęgi Bollingera. Obszary powyżej i poniżej jednej z band stanowią coś co sugeruje nam strefy wykupienia oraz wyprzedania. Jeżeli zatem cena oddali się od swojej średniej arytmetycznej w sposób nad przeciętny, czyli dalej aniżeli w przedziale który bada wskaźnik, wówczas wiemy że na rynku dzieje się coś co możemy wykorzystać w naszej inwestycji. Z tą różnicą, że nasze zamiary inwestycyjne nie skupiają się na podążaniu za kierunkiem jaki wskazuje momentum, ale na wykorzystaniu samego rozrzucenia i zawieraniu transakcji zawsze w kierunku wektora kanału cenowego.

Skoro cena do tej pory oscylowała w jakimś określonym kanale zmienności, a teraz nagle znajduje się powyżej jednej z band, to jest to jakieś wybicie z progu zmienności, które stanowi dla nas okazję inwestycyjną. Jest to także dla nas cenna informacja, że obecnie na rynku jest DROGO i szykujemy się sprzedawać. A jak znajdzie się poniżej bandy, że jest TANIO i szykujemy się kupować. Przy czym sam fakt znajdowania się ceny w danym obszarze, nie oznacza jeszcze, że automatycznie kupujemy albo sprzedajemy. Absolutnie NIE. Po przekroczeniu bandy powinniśmy tylko obserwować cenę która może wychylić się jeszcze wyżej lub niżej. Natomiast jeżeli po wybiciu uformował się dołek w trendzie spadkowym, albo szczyt w trendzie wzrostowym, to podejmujemy decyzje inwestycyjne zawsze w kierunku wektora średniej arytmetycznej. Jednym słowem sprzedajemy na szczytach oraz kupujemy na dołkach.

standardowe odchylenie ceny

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl