Kanały cenowe

Inną formą generowania sygnałów do zawierania transakcji są kanały cenowe. W celu wykreślania kanałów możemy posłużyć się rozmaitymi wskaźnikami, począwszy od band Bollingera, poprzez kanał Donchiana, Keltnera lub inne wszelkiego rodzaju kanały cenowe. Wszystkie te narzędzia w głównej mierze zostały zbudowane po to, ażeby uwidocznić na wykresie poruszanie się ceny w pewnym określonym przedziale zmienności. Każde wybicie z takiego kanału stanowi potencjalne momentum, a także oznacza możliwy sygnał do zawarcia transakcji. Musimy jednak uważać ażeby nie otwierać transakcji podczas samego wybicia, tylko odczekać na zakończenie korekty. Dopiero w takich sytuacjach należy obserwować cenę, zlokalizować setup i otwierać pozycję zgodnie z aktualnym trendem oraz bieżącym zboczem. Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek, kiedy to cena robi fałszywe wybicie i zaraz wraca do kanału cenowego oraz przebija go drugą stroną.

kanał donchiana

Ponieważ kanały cenowe opierają się na zmienności ceny, ich interpretacja nie przysparza wielu trudności. Zazwyczaj zwężenie kanału oznacza niskie wahania ceny oraz konsolidację, a rozchylenie stanowi wybicie się ceny ze standardowej zmienności oraz momentum. Wielu skalperów gra wówczas swingi powrotne do kanału, grając niejako od bandy do bandy. Co jakiś czas jednak zdarzają się wyjątkowe wybicia, gdzie cena idzie praktycznie po krawędzi takiego kanału. Jest to ewidentne przyspieszenie trendu, a zarazem sygnał zawarcia potencjalnej transakcji.

Wstega bollingera

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl