Szybka średnia krocząca

Podczas gdy wolniejsze średnie możemy wykorzystać w celu określenia trendu, to do generowania sygnałów wejścia i wyjścia doskonale nadaje się szybka średnia krocząca. Ma ona tą zaletę, że wybicie szybkiej średniej pozwala nam trzymać pozycję tak długo aż cena z powrotem nie cofnie się i przetnie ją w przeciwnym kierunku. Za pomocą szybkiej średniej kroczącej możemy zatem zdefiniować sobie zarówno warunki wejścia jak i wyjścia z transakcji.

Szybką średnią kroczącą możemy także łączyć z innymi wskaźnikami co często podnosi jej efektywność. Interpretacja tego rodzaju średniej jest niezmiernie prosta i opiera się na przecięciu wskaźnika przez cenę pod pewnymi warunkami. W przypadku stosowania wstęgi średnich kroczących warunkiem będzie ich rozgrupowanie informujące nas o kierunku trendu oraz położenie ceny pod lub nad średnimi. W zależności od tego gdzie aktualnie znajduje się cena będziemy szukać kierunku inwestycji. A zatem każdorazowe wybicie przez cenę szybkiej średniej kroczącej będzie oznaczać nic innego jak otwarcie pozycji, natomiast powrót ponad średnią jej zamkniecie.

 

Szybka średnia kroczaca

 

1. Średnie rozchylone wskazują nam kierunek inwestycji.
2. Szybka średnia generuje nam sygnały wejścia.
3. Świeca sygnalizująca moment wejścia w transakcję.
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl