Generowanie sygnałów

W skalpingu transakcje można zawierać w rozmaitych okolicznościach. Wszystko zależy od strategii przyjętej przez skalpera. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj określenie trendu oraz zbocza w zgodzie z którym można zawierać transakcje. Jeżeli tylko poprawnie orientujemy się na wykresie i znamy kierunek inwestycji, musimy dobrać jeszcze odpowiednie kryteria, które będą stanowić dla nas swoisty generator wejść.

Do generowania sygnałów wejścia na rynek może posłużyć nam średnia krocząca, kanał cenowy oscylator lub sama cena. W zależności od tego, którą metodę przyjmiemy musimy mieć na uwadze to, że żadna z tych technik nie jest idealna i w różnym stopniu generuje sygnały wejścia na rynek. Jeżeli sygnał okaże się fałszywy, wówczas nie czekamy na rozwój wydarzeń, tylko tniemy pozycję i szukamy kolejnego wejścia.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl