Rozpoznajemy zbocza

Według mechaniki rynku, każdy trend porusza się swingując, raz to w górę, a raz w dół, tworząc na przemian zbocza opadające lub rosnące. Kombinacja tego rodzaju swingów tworzy nam trendy w trendzie, trwające krócej bądź dłużej. Przedmiotem skalpera jest handlowanie nie tylko zgodnie z kierunkiem określonego trendu, lecz także według właściwego swingu oraz zbocza. Jest to zatem podstawowa sprawa jaka odróżnia skalping od trend followingu. Podczas gdy skalper skupia się na bieżącym zachowaniu ceny oraz eksploracji poszczególnych zboczy, daytrader próbuje podążać za rozwijającym się trendem dopuszczając wstępujące co jakiś czas korekty, które niejednokrotnie są przedmiotem handlu dla skalpera. 

Rozpoznajemy zbocza1

Do wyznaczania zboczy możemy także posłużyć się wskaźnikami. Przykładem może tu być wskaźnik Parabolic-SAR który jest wbudowany praktycznie w każdą platformę.

Rozpoznajemy zbocza2

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl