Interpretacja średnich

Znając metodę wyliczania średnich umożliwia nam to także ich prawidłową interpretację. W tym przypadku średnia z niższego interwału może służyć jako potwierdzenie sygnałów wejścia i wyjścia z pozycji. Warunek jest tylko taki, że nie może być splątana z pozostałymi średnimi. Jeżeli średnia z niższego interwału znajduje się pod średnimi z interwałów np. M5 i M10, to zawieramy tylko pozycje krótkie, a jeżeli powyżej, to tylko długie.

Kolejną informacją jaką możemy odczytać ze średnich to presja jaką wywołują sprzedający i kupujący na rynek. Jeżeli cena znajduje się poniżej najwolniejszej średniej Ema 64, i w dodatku od góry wybija dołem średnią Ema 34 z bieżącego interwału czasowego, to rzecz jasna mamy momentum spadkowe. Jeżeli zaś cena znajduje się na średnią Ema 64, i wybija górą średnią Ema 34, to analogicznie jak poprzednio mamy momentum wzrostowe. Tego rodzaju informacje nie służą jeszcze jako moment wejścia na rynek, ale określają nam w którym kierunku powinniśmy inwestować. Jeżeli wszystkie średnie są ze sobą splątane mamy do czynienia z konsolidacją i wówczas należy powstrzymać się od transakcji.

Ema 34 Ema 68

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl