Średnie z wyższych oraz niższych interwałów czasowych

W przypadku kiedy mamy średnią 34 okresową na M5 i chcemy mieć na tym samym interwale średnią z M15, to mnożymy wartość takiej średniej razy 3 i wychodzi nam średnia 136 okresowa. Wynika to stąd, że dany interwał czasowy, w tym przypadku M5 mieści się aż trzy razy w interwale M15. Podobnie średnią z H1 obliczamy analogicznie jak poprzednio, czyli 12x34 co daje nam 408 okresów.

Średnie M5 M15 H1

Nic też nie stoi na przeszkodzie, ażeby wyliczyć średnią niestandardową z interwału M10, która posiada wartość 68 okresów, jednym słowem mnożymy 2x34. Jeżeli zaś, chcemy wyliczyć niższą średnią, to zamiast mnożyć interwały, zwyczajnie je dzielimy. Stąd średnia 34 okresowa z M1 na M5 wynosić będzie dokładnie 6,8 a w zaokrągleniu 7 okresów. W ten sposób możemy sobie wyliczyć dowolną średnią, a dzięki temu zyskujemy wgląd w bieżące trendy z wyższych oraz niższych time fraemów.

Średnie M1 M10

Poniżej możemy zapoznać się wartościami poszczególnych interwałów czasowych:

MN1 = 43200 minut
W1 = 10080 minut
D1 = 1440 minut
H4 = 240 minut
H1 = 60 minut
M30 = 30 minut
M15 = 15 minut
M5 = 5 minut
M1 = 1 minuta
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl