Czytanie wykresu

Pomimo tego, że określenie trendu jest przedmiotem większości strategii, w skalpingu istnieje nieco odmienne podejście do tej kwestii. Podczas gdy w daytradingu istotną rolę odgrywa analiza techniczna, makroekonomiczna itd. Przedmiotem skalpera jest trading czysto spekulacyjny. W tym celu zaleca się, ażeby na jednym interwale czasowym skalper mógł obserwować trend główny, na drugim swingi danego trendu a na trzecim konkretne zbocza, gdzie zawierane są transakcje.

Skalper nie handluje w oparciu o pewną określona wizje rynku, tylko o cenę. Podczas gdy wielu traderów próbuje przerzucić na wykres swoje najdziwniejsze życzenia, skalper skupia się na czytaniu wykresu. Polega to w głównej mierze na byciu tutaj i teraz, oraz obserwacji poziomów otwarcia i zamknięcia się świecy, słupka barowego czy innej formy prezentacji ceny. Na podstawie tych informacji można o dziwo zawierać już zyskowne transakcje.

Powinniśmy zrozumieć, że inaczej handluje się trendy, inaczej swingi a inaczej zbocza. Tutaj zasada jest prosta. Impuls wzrostowy trwa tak długo, dopóki każde kolejne zamkniecie następuje powyżej poprzedniego. W trendzie spadkowym występuje dosłownie ta sam sytuacja, tylko w przeciwnym kierunku. Impuls spadkowy trwa tak długo, jak długo każde kolejne zamknięcie następuje poniżej poprzedniego interwału czasowego. Dla skalpera każda pojedyncza świeca, słupek etc. stanowi obraz bitwy pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. W każdej świecy ukryta jest grupa przegranych i zwycięzców. Tak więc cała walka pomiędzy bykami i niedźwiedziami odbywa się o obrębie jednego interwału czasowego. Jeżeli kolejna świeca zamknie się powyżej lub poniżej przedniej, określa to która grupa inwestorów posiada aktualnie przewagę na rynku.

czytanie wykresu

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl