Konsekwencja

Na niskich interwałach czasowych występuje wystarczająca ilość sygnałów, ażeby móc nie tylko wybierać te najlepsze, ale także przechylić na swoją korzyść sumę zysków i strat. W tym celu wystarczy zawierać transakcje w sposób konsekwentny, oraz bezwzględnie ciąć straty. Po wykonaniu co najmniej kilkudziesięciu wejść i wyjść, będzie można swój handel z powodzeniem wymodelować. Tak naprawdę, jeżeli tylko konsekwentnie reagujemy na zachowanie ceny, to wystarczy zaledwie 30% skuteczności, ażeby nasz trading przynosił efekty. Zasada jest prosta – ciąć straty, a pozwolić zyskom rosnąć tak długo, jak długo pozwala nam na to aktualna cena.

Bardzo ważną cechą konsekwentnego skalpingu jest także handlowanie jednej dowolnej pary walutowej. Niedopuszczalnym jest skakanie od waloru do waloru po każdej stratnej bądź zyskownej transakcji. W ten sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo uchwycenia momentum, które potrafi pojawić się w najmniej oczekiwanej chwili. Należy zatem wybrać sobie jeden instrument i ściśle się go trzymać w obrębie danej sesji skalpingowej. Dopiero kolejną sesje możemy otwierać na innej parze walutowej.

Musimy sobie zdać sprawę, że podczas sesji skalpingowej przeprowadza się pewną ilość transakcji, na które składają się zarówno pozycje stratne, jak i zyskowne. Dopiero suma zysków i strat po zakończeniu sesji mówi nam jaki jest aktualny wynik, który można zaksięgować. Straty, tak samo jak zyski są naturalnym elementem tradingu. Jeżeli zyski przewyższają straty, wówczas taka sesja zakończyła się sukcesem.

Autor: Kaniewski Dariusz
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl