Prowadzenie pozycji

Na forex pomimo tego, że występują trendy, w większości są one bardzo płoche. Rynki walutowe to nie akcje, stąd eksploracja trendu w takiej formie jest nieco trudniejsza. Jeżeli dodamy do tego niskie interwały czasowe, może się okazać to wręcz niemożliwe. Dlatego też, w skalpingu gramy to co pokazuje cena. Musimy sobie uświadomić, że nasze pieniądze to przede wszystkim open i close każdego kolejnego interwału czasowego, albo jak kto woli kolejnej świecy. Pozycję trzymamy tak długo, dopóki rozwija się dany impuls. Jeżeli zamknięcie takiej świecy nastąpi poniżej (w trendzie wzrostowym) lub powyżej (w trendzie spadkowym), dla skalpera oznacza to sygnał wyjścia z transakcji.

Prowadzenie pozycji1

Należy tutaj zwrócić uwagę, że w różnych formach skalpingu, rozmaicie to wygląda. Skalping ekstremalny bardzo poważnie traktuje każdą pojawiającą się świecę, natomiast nieco inne podejście dopuszcza formacje inside-barowe, gdzie prowadzi się pozycje przesuwając zlecenie zabezpieczające pod każdą świecę matkę, ewentualnie każdy ruch impulsowy. Dzięki takiej metodzie możemy uczestniczyć w nieco dłuższych ruchach ceny. Dopiero każde cofniecie się ceny poniżej/powyżej świecy matki oznacza sygnał zamknięcia transakcji.

Prowadzenie pozycji2

Jeżeli podczas sesji skalpingowej na wykresie zaobserwujemy tego rodzaju sekwencję, wówczas bezwzględnie tniemy naszą pozycję. Jeżeli jednak trend nadal się rozwija, a kolejne zamknięcia odbywają się na coraz to wyższych/niższych poziomach, wówczas możemy przesuwać nasze zlecenie zabezpieczające pod każde low lub high, każdej kolejnej świecy, tudzież impulsu. W ten sposób nie tylko zwiększamy swoją skuteczność ale także zabezpieczamy się przed gwałtownym ruchem w przeciwną stronę i chronimy zarobiony kapitał. Często pod czas sesji skalpingowej spotkamy się z sytuacją, że zaraz po otwarciu transakcji musimy ją zamykać. Jest to jak najbardziej poprawne zachowanie. Pomimo tego, że umysł podpowiada nam zupełnie co innego, każdy profesjonalny skalper stanowczo zamyka pozycję, a następnie otwiera ją ponownie, w miejscu jakie pokazuje cena.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl