Stop Loss i Take Profit

W skalpingu zazwyczaj stawiamy zalecenie zabezpieczające równe zleceniu take profit. Oczywiście wartość tą, należy dobrać sobie indywidualnie na podstawie odczytu zmienności danej pary walutowej. Są to tylko wartości względne potrzebne do wejścia na rynek z pewnym marginesem bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do daytradingu, zlecenie zabezpieczające ma tutaj zupełnie inną funkcję. Fakt, że ustawiamy zlecenie zabezpieczające, wcale nie oznacza, że należy dopuścić ażeby cena tam dotarła. Taka sytuacja praktycznie nie powinna mieć miejsca. Stop lossa ustawiamy jedynie jako zlecenie asekuracyjne na wypadek gwałtownej zmiany kierunku rynku. Musimy pamiętać, że skalpując mamy do czynienia z niskimi interwałami, gdzie w pewnych sytuacjach dochodzi do gwałtownych ruchów spowodowanych np. danymi makroekonomicznymi, albo wejściem ceny w okolice silnego wsparcia lub oporu.

Zlecenie take profit, podobnie jak zlecenie zabezpieczające nie jest czymś ostatecznym, tylko odnosi się do kwestii ustalonych targetów jakie realizuje skalper. Nic nie stoi na przeszkodzie ażeby prowadzić pozycje zgodnie z rozwijającym się momentum. Niemniej nie można pozwozić na to, ażeby cena waloru który aktualnie handlujemy, spadła poniżej ustalonego targetu. Taka sytuacja w skalpingu jest praktycznie niedopuszczalna. Profesjonalny skalper wchodzi na rynek według określonych zasad i jeżeli cena zmierza w spodziewanym kierunku, pracuje zarówno zleceniem stop loss jaki i take profit, dostosowując oba zlecenia do warunków rynkowych. A zatem, kiedy tylko trzeba, należy bezwzględnie ciąć pozycję i nie żałować, lub też pozwolić zyskom rosnąć i cieszyć się profitem. Dopiero relacja zysków do strat jest dla skalpera wynikiem ostatecznym który można zaksięgować.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl