Myślenie w seriach

Nie zawsze jednak tak jest, że cena zachowuje się tak jak byśmy tego sobie życzyli. Zazwyczaj dzieje się tak, że to my nie mamy racji, dlatego też bardzo istotną kwestia w skalpingu jest myślenie w kategoriach prawdopodobieństwa. Ściślej to ujmując powiemy sobie, że skalper nie skupia się na pojedynczej transakcji tylko myśli w seriach. Z tego punktu widzenia ten sam setup, ustawiony w tych samych warunkach rynkowych raz zadziała a raz nie. Skalping to metoda czysto spekulacyjna, skalper wychodzi z założenia, że ani w zyskach nie ma niczego nadzwyczajnego, ani w stratach niczego złego. Tutaj w grę wchodzi zrozumienie, że my jako traderzy nie mamy żadnej kontroli nad rynkiem i w żaden sposób nie możemy przewidzieć ruchu ceny. Na dziesięć transakcji ten sam sygnał kilka razy zadziała, a kilka razy nie zadziała i jest to zupełnie normalne oraz prawidłowe. Doszukiwanie się własnych błędów w czymś co ma prawo zachowywać się sposób czysto losowy jest zupełnym nieporozumieniem. Jedyne co możemy zrobić to otworzyć pozycję wg. tego co zdefiniowane zostało w naszym trading planie, a resztę pozostawić statystyce, która działa na naszą korzyść w dłuższych seriach transakcji. 

To właśnie tego rodzaju prawdopodobieństwo skalping opisuje na swój sposób. Jeżeli myślimy seriami wówczas na podstawie grupy transakcji możemy hipotetycznie ustalić w ilu przypadkach zadziała nasz setup, oraz w ilu przypadkach transakcja zakończy się sukcesem lub stratą. Mając takie informacje skalper może bardziej świadomie modelować własny trading, a przez to znacznie częściej wygrywać aniżeli opierając się na klasycznym podejściu.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl