Współczynnik R

Bardzo pożyteczną metodą prowadzenia dziennika jest zapisywanie wyników transakcji w postaci kodu wyrażonego za pomocą współczynnika R. Metoda ta została stworzona przez Tradera Chucka Bronscomba i spopularyzowana dzięki instytutowi Dr. Van. Tharpa. Polega ona na wyrażeniu wielokrotności współczynnika R poprzez wartość jaką ryzykujemy w transakcji. A zatem skoro liczba 1R określa sumę ryzyka, to stratę zapisujemy za pomocą cyfry -1. Analogicznie do tego wielokrotność ryzyka która odnosimy do profitu zapisujemy pod postacią 1R; 1,5R; 2R; 3R; 4R itd. Dzięki temu zapisowi skalper może efektywnie badać swój system transakcyjny pod kątem statystycznym, może określić jego skuteczność oraz mnóstwo parametrów takich jak np. średnia arytmetyczna, standardowe odchylenie, prawdopodobieństwo zysku, prawdopodobieństwo straty, wartość oczekiwana i wiele, wiele więcej. A zatem prowadzenie dziennika w postaci takiej tabeli jest podstawą niezbędnych wyliczeń matematycznych stosowanych w tradingu.

Tabela z wynikami

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl