Przygotowanie platformy

Platformę powinniśmy przygotować w taki sposób ażeby mieć dostęp przynajmniej do trzech interwałów czasowych. Jeżeli posiadamy kilka monitorów to na pewno powinniśmy mieć wgląd do interwału M1, M5, M15 a nawet H1. Jeżeli jednak dysponujemy jednym monitorem to dzielimy okno na kilka części. W przypadku platformy MT4 sugeruję zastosować aż 4 okna, ponieważ przy mniejszej ilości wykres zostaje zniekształcony. Możemy w tym przypadku wprowadzić interwał H1 jako interwał uzupełniający na którym będziemy przeprowadzać np. analizę klasyczną lub inną. Dopiero tak przygotowany pulpit pozwoli nam nie tylko odpowiednio ocenić sytuację na rynku, ale prawidłowo reagować na bieżące wydarzenia.

Warto tutaj wspomnieć, że niektórzy skalperzy w każdym oknie mają naniesione inne wskaźniki, dzięki czemu utrzymują w miarę czysty wykres. Jest to także bardzo przydatne rozwiązanie i jeżeli tylko korzystamy z tego rodzaju pomocy, nic nie stoi na przeszkodzie ażeby w podobny sposób przygotować swój pulpit do sesji tradingowej.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl