Tempo nauki

W przeciwieństwie do daytradingu, ilość występowania sygnałów na niskich interwałach czasowych jest na tyle wysoka, że pozwala w relatywnie szybkim czasie przeprowadzić testy wybranej przez siebie strategii. W ciągu tygodnia skalper zawiera średnio około 25 transakcji, co miesięcznie oscyluje wokół okrągłej setki. Na tej podstawie można już budować wiarygodne statystyki, oraz szlifować własne umiejętności do perfekcji. Materiał którym dysponuje skalper po kilku miesiącach intensywnego tradingu, pozwala mu na wyciąganie wiarygodnych wniosków opartych na własnym doświadczeniu, bez odnoszenia się do historycznych back-testów.

Oczywistym więc, wydaje się, że w skalpingu występuje nie tylko większa częstotliwość zawierania transakcji, ale także proces nauki i doskonalenia przebiega znacznie szybciej aniżeli w przypadku wyższych interwałów czasowych. Nie mam tu na myśli przyswajania całej metodologii skalpingu od strony teoretycznej, ale nabierania doświadczenia podczas realnego tradingu. Oczywiście jest to uzależnione także od preferencji osobistych, ale jeżeli ktoś naprawdę przyłoży się solidnie to powinien opanować sztukę skalpingu od strony profesjonalnej znacznie szybciej, aniżeli w przypadku daytradingu czy longtermu.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl