Nasze Stanowisko

Poniżej w punktach przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Ministerstwa Finansów dotyczącego ustawy o rynkach finansowych w Polsce.

1. Obniżenie dźwigni do poziomu 1:25 jest złym rozwiązaniem. Jeżeli do tego dojdzie istnieje duże prawdopodobieństwo że rynek Forex w Polsce stanie się nieopłacalny i inwestorzy przeniosą się za granicę. Doprowadzi to do bankructw firm brokerskich i utraty pracy dla wielu osób podobnie jak to mia miejsce w Turcji.
2. Obniżenie dźwigni nie jest żadnym sposobem na ochronę osób początkujących. Wymuszenie na inwestorach większego zabezpieczenia na transakcje spowoduje jedynie większe straty. Ażeby chronić inwestorów początkujących należałoby postępować zupełnie odwrotnie i ograniczyć wielkość wpłacanego depozytu. Spowoduje to w sposób automatyczny możliwość ponoszenia znacznych strat i nie zaszkodzi inwestorom profesjonalnym.
4. Zaostrzenie kar dla podmiotów działających niezgodnie z prawem jest jak najbardziej wskazane. Kary te muszą być jednak nakładane na instytucje które działają bezprawnie na terenie polski.
5. Zakazanie reklam powinno ograniczyć się tylko do reklam nierzetelnych i kłamliwych a nie reklam w ogóle.
6. Blokowanie domen internetowych powinno dotyczyć tylko i wyłącznie podmiotów które znajdują się na liście ostrzeżeń publicznych i w stosunku do których toczy się postępowanie o naruszenia prawa. Nie można blokować stron internetowych wszystkich instytucji które nie działają na terenie Polski. Każdy człowiek powinien mieć prawo wyboru dostawcy usług brokerskich nawet poza granicami kraju zgodnie z przepisami tam panującymi.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 825

Jeśli chcesz skomentować ten artykuł musisz się zalogować.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl