Składanie zleceń oczekujących w module testującym Forexcity EA 4.0

Do składania zleceń oczekujących w Forexcity_EA – Strategy Tester Edition służą klawisze SL, TP oraz Entry, które domyślnie ustawione są w pozycji OFF. Klikniecie tych klawiszy spowoduje ich włączenie, oraz pojawienie się odpowiednich linii na wykresie. Linie te możemy dowolnie przesuwać, tak ażeby uzyskać pożądane przez nas parametry transakcji. Ażeby jednak poprawnie korzystać z opcji zleceń oczekujących należy zapoznać się punktami opisanymi poniżej.

1. Zlecenia oczekujące z ręcznym ustawianiem SL oraz TP.

Ażeby złożyć zlecenie oczekujące musimy w pierwszej kolejności zadbać o to, ażeby zmienić domyślne ustawienie CancelTP na dowolne inne. Robimy za pomocą modyfikacji okna ustawień relacji zysku do ryzyka. Tutaj należy zaznaczyć, że ustawienie okna RR wg. dowolnego parametru nie ma wpływu na późniejszy przebieg transakcji. Okno to pozostanie nieaktywne, ponieważ wszystkie parametry planowanej pozycji będziemy ustawiać w sposób ręczny za pomocą odpowiednich linii na wykresie.

Cancel TP

Jeżeli tylko dokonaliśmy zmiany ustawień powyższego okna, możemy przystąpić do składania zleceń oczekujących. W tym celu klikamy zielony klawisz - Entry służący do otwierania transakcji. Wciśnięcie tego klawisza zmieni jego status na włączony ON i spowoduje automatyczne włączenie klawisza SL. W wyniku tego na ekranie powinny pojawić się dwie linie. Zielona odpowiadająca za poziom otwarcia transakcji, oraz czerwona określająca poziom zlecenia zabezpieczającego stop loss.

Tutaj uwaga! Ażeby tester mógł odnotować jakąkolwiek akcje z naszej strony, musi być zawsze w stanie pracy. A zatem klawisz STOP powinien być zwolniony, a wykres uruchomiony. Same zaś linie możemy dowolnie modyfikować nawet w trybie PAUZY. Powinno to wyglądać tak, jak na poniższym screenie.

Linie Entry i SL

Ponieważ linia SL pojawia się automatycznie w wyniku włączenia linii Entry, musimy samodzielnie uruchomić linię TP. Robimy to w sposób analogiczny jak poprzednio i klikamy niebieski klawisz TP, który powinien zmienić swój status z domyślnego OFF na włączony ON w kolorze fioletowym. W wyniku naszej akcji na wykresie powinna pojawić się lina TP.

lina TP

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, to od tej pory możemy przesuwać linie w sposób dowolny, tak ażeby uzyskać pożądane przez nas parametry transakcji. Same transakcje zawieramy za pomocą klawiszy SELL lub BUY.

Ażeby jednak przystąpić do pracy musimy jeszcze zwrócić uwagę na ustawienie linii. Jeżeli chcemy zawierać transakcje Sell a linia TP oraz SL będzie ustawiona nielogicznie, np. w kierunku transakcji wzrostowych wówczas klawisz SELL zmieni kolor na szary i pozostanie nieaktywny. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku transakcji odwrotnej.

Nieaktywny klawisz

Należy zatem zadbać o to, ażeby ustawienia linii zgodne były z kierunkiem otwieranych pozycji. W przeciwnym wypadku EA umożliwi otwieranie transakcji tylko w takim kierunku w jakim ustawiliśmy wspomniane linie.

A zatem jeżeli wszystko zostało ustawione poprawnie możemy złożyć zlecenie za pomocą klawiszy SELL lub BUY, gdzie po kliknięciu w miejscu linii pojawią się właściwe zlecenia, a funkcje ENTRY, SL oraz TP automatycznie zostaną przełączone w tryb OFF oczekując na ponowne uruchomienie.

Tryb OFF EntrySL oraz TP

Dzięki trybowi zleceń z ręcznym ustawianiem SL lub TP możemy za pomocą linii dowolnie regulować odległość zlecenia stop loss oraz take profit względem otwarcia pozycji. Możemy także wybrać dowolny moment zawarcia transakcji, a otwartą pozycje zamknąć w każdym momencie używając czarnego klawisza CLOSE.

zamykanie transakcji

W przypadku wystąpienia problemów z ustawieniem zleceń oczekujących należy upewnić się czy szablon który wczytaliśmy nie ma zapisanych ustawień, które mogą mieć wpływ na nasze bieżące modyfikacje. W takim przypadku powinniśmy posłużyć się czystym szablonem wczytanym w sposób standardowy. Dopiero wtedy możemy mieć gwarancje że nasze ustawienia będą działać poprawnie.

Jeżeli pomimo tego wystąpią jakiekolwiek problemy, zawsze możemy zadać pytanie na www.forum.forexcity.pl. gdzie prowadzone jest wsparcie w szerokim zakresie obsługi Forexcity_EA....

2. Zlecenia oczekujące z automatyczną funkcją relacji zysku do ryzyka.

W przypadku korzystania z automatycznie dobieranej relacji zysku do ryzyka podczas składania zleceń oczekujących, korzystamy z tych samych procedur które opisaliśmy sobie dotychczas z kilkoma wyjątkami. W tym przypadku musimy zadbać o to, ażeby okno ustawień zysku do ryzyka zawierało pożądaną przez nas wartość np. 2.0 oznaczająca RR 2:1

Parametr RR

Następnie umieszczamy linię Entry oraz linie SL na wykresie, ale z pominięciem linii TP. Przypomnijmy sobie, że linia SL wczytuje się automatycznie razem z kliknięciem klawisza Entry. Wystarczy zatem kliknąć zielony klawisz Entry ażeby obie linie pojawiły się na wykresie. Powinno to wyglądać mniej więcej tak jak na poniższym obrazku.

Linie Entry oraz SL

W dalszej kolejności ustawiamy linię SL w takiej pozycji którą uznaliśmy za dogodną dla zlecenia zabezpieczającego. W tym przypadku jak i poprzednim musimy wziąć pod uwagę logikę kierunku transakcji. Tak więc ażeby złożyć zlecenie typu BUY ustawiamy linię czerwoną stop loss poniżej linii zielonej Entry. Powinno to wyglądać tak jak na poniższym rysunku.

Warunki BUY

Jeżeli tylko ustawiliśmy nasze linie w sposób poprawny, to wystarczy kliknąć klawisz BUY. W wyniku tego, poziom TP zostanie automatycznie ustawiony w relacji zysku do ryzyka wg. wcześniejszych ustawień.

Automatyczny TP

Każdą transakcję otwartą tą metodą możemy zawsze zamknąć używając czarnego klawisza CLOSE...

3. Zlecenia oczekujące z funkcją ustawiania Take Profit w czasie trwania transakcji

Forexcity_EA pozwala otworzyć transakcję bez zdefiniowanego poziomu Take Profit. Jest to przydatne w tych sytuacjach kiedy nie mamy jeszcze sprecyzowanego miejsca dla zlecenia TP. Ażeby skorzystać z tej możliwości należy wyłączyć opcje TP w oknie relacji zysku do ryzyka. A zatem z dostępnych tam parametrów wybieramy funkcję Cancel TP.

ustawiamy Cancel TP

Ustawienie tego parametru powoduje, że poziom Take Profit nie zostanie aktywowany nawet w sytuacji kiedy uruchomimy TP za pomocą niebieskiego klawisza służącego do wstawiania na wykres odpowiedniej linii.
Istnieje jednak możliwość uruchomienia poziomu TP w czasie trwania transakcji. Wymaga to jednak aktywacji zlecenia. Ustawiamy zatem linie Entry oraz linie SL, klikamy BUY lub SELL i czekamy na otwarcie pozycji.

aktywacja zlecenia

Jeżeli tylko transakcja została otwarta, wówczas musimy umieścić linie TP w wybranym przez nas miejscu. Klikamy zatem klawisz TP i przesuwamy linię na dowolnie wybrany przez nas poziom docelowy.

Ustawiona linia TP po aktywacji zlecenia

Jeżeli tylko dokonaliśmy odpowiednich ustawień pozostaje nam jeszcze aktywacja linii, którą tym razem dokonujemy poprzez klikniecie klawisza MOVE TP znajdującego się po prawej stronie wykresu. Klawisz ten w momencie aktywacji zmieni swój kolor z niebieskiego na szary.

Klawisz Move TP

Tak jak w poprzednich przypadkach, każde zlecenie możemy zamknąć za pomocą czarnego przycisku CLOSE....

4. Zmiana ustawień zlecenia TP oraz SL po otwarciu transakcji

Dzięki klawiszom MOVE TP oraz MOVE SL możemy dokonywać zmiany ustawień parametrów naszej transakcji podczas jej trwania. Tak więc, ażeby przesunąć zlecenie stop loss w inne miejsce klikamy klawisz SL, dzięki czemu na wykresie pojawia się czerwona linia stop loss.

Umieszczamy linie SL na wykresie

Następnie linię tą umieszczamy w miejscu, w którym ma zostać przesunięty poziom zlecenia stop loss. Ażeby jednak dokonać zmian musimy kliknąć klawisz MOVE SL. W wyniku kliknięcia przycisku poziom zabezpieczający zostanie umieszczony w nowym wybranym przez nas miejscu.

Przesuniecie poziomu SL

Analogicznie do tego dokonujemy zmiany ustawień poziomu TP. A zatem podobnie jak w przypadku linii SL, musimy aktywować linie TP za pomocą kliknięcia niebieskiego przycisku TP. W efekcie naszego działania na wykresie powinna pojawić się fioletowa linia, którą ustawiamy w nowo wybranym miejscu.

Linia TP ustawiona w nowym miejscu

W dalszej kolejności, podobnie jak wcześniej należy kliknąć klawisz MOVE TP. Pozwoli nam to w miejscu aktywowanej linii ustawić nowe zlecenie take profit. Powinno to wyglądać tak jak na poniższym screenie.

Przesuniete zlecenie TP

W przypadku przesuwania zleceń TP oraz SL musimy zawsze pamiętać, że opcja ta działa poprawnie dopiero po uruchomieniu zlecenia Entry. W przeciwnym przypadku klawisze MOVE SL oraz MOVE TP pozostaną nieaktywne..... 

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 1343

Jeśli chcesz skomentować ten artykuł musisz się zalogować.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl