Odsłon artykułów:
283199

Zmierz swoje ryzyko

...Traktowanie ryzyka w tradycyjny, intuicyjny sposób, to znaczy wyłącznie je minimalizując i zabezpieczając się przed nim sprawia, że eliminujemy z naszego życia sposobność odniesienia sukcesu. Akurat tak się składa, że w branży finansowej ryzyko podejmować należy....

Czym jest ryzyko i jak je zmierzyć...

Jak wiadomo każdy spotyka się z nim już od najmłodszych lat. Niestety nie każdy w trakcie dorastania zmienia pogląd na jego temat. Traktowanie ryzyka w tradycyjny, intuicyjny sposób, to znaczy wyłącznie je minimalizując i zabezpieczając się przed nim sprawia, że eliminujemy z naszego życia sposobność odniesienia sukcesu. Akurat tak się składa, że w branży finansowej ryzyko podejmować należy. Okopywanie się nigdy nie przyniosło jeszcze żadnemu traderowi wymiernych korzyści i zasadę tę można zastosować praktycznie do każdej dziedziny życia. Zarządzanie ryzykiem, wbrew pozorom nie jest zabezpieczaniem się przed nim tylko momentem podejmowania odpowiednich decyzji inwestycyjnych. Decyzje te muszą być poparte odpowiednimi procedurami skupionymi na strategicznym a nie finansowym aspekcie tradingu. Tak naprawdę największym wrogiem tradera jest plan doskonały. Nie ma bowiem na świecie przedsięwzięć pozbawionych ryzyka. W tradingu miarą sukcesu jest wyzbycie się awersji do ryzyka i mądre zarządzanie nim przy pomocy skutecznych narzędzi....
W roku 1994 JP Morgan opublikowała metodologie Value-at-Risk znana jako VaR. Metoda ta choć nie jest wolna od problemów to jednak obecnie stanowi najpopularniejsza metodę pomiaru ryzyka. Wg. encyklopedii zarządzania:
VaR (Value at Risk) to maksymalna oczekiwana wartość straty, która może wystąpić w warunkach rynkowych w określonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem. Polski zwrot VaR to wartość zagrożona, która definiowana jest jako strata wartości, taka, że prawdopodobieństwo jej osiągnięcia lub przekroczenia w danym okresie równe jest zadanemu poziomowi tolerancji. Do 1996 roku VaR zastosowanie miał wyłącznie jako miara wewnętrzna do szacowania ryzyka w bankach. Po wprowadzeniu poprawki do I umowy Bazylejskiej zalecano wprowadzanie Var jako metody oceny ryzyka rynkowego. Do obliczania VaR stosuje się metody statystyczne. Bardzo ważne jest zatem poprawne gromadzenie informacji i danych o transakcjach, które są narażone na ryzyko rynkowe. Metoda ta uwzględnia możliwość dywersyfikacji......
https://mfiles.pl/pl/index.php/VAR
Generalnie znane są trzy metody obliczania ryzyka. Pierwsza z nich to delta znana jako Risk Metrics spopularyzowana przez JP Morgan i naszym zdaniem należy do najbardziej skomplikowanych. Druga bliższa naszym rozważaniom to metoda symulacji historycznej, oraz trzecia to metoda Monte Carlo. Tutaj należy zaznaczyć że metoda historyczna nie wymaga aby stopy zwrotu miały rozkład normalny jak to ma miejsce w metodzie Risk Metrics. Nie trzeba też obliczać odchyleń standardowych, korelacji i korzystać z innych skomplikowanych wzorów. Podstawą metody historycznej jest to, że obliczenia przeprowadzamy, używając dużej liczby zmian kursów w przeszłości (zaleca się od 100 do 500 okresów). Natomiast metoda Monte Carlo opiera się na symulacji losowych danych i na tej podstawie szacuje ryzyko. Warto tutaj zauważyć, że Polskie Banki, na podstawie zaleceń Komitetu Bazylejskiego (Basel II) mają obowiązek obliczania VaR dla pozycji walutowych. Takie raporty VaR podają ryzyko poszczególnych transakcji, w skrócie informując, co będzie, jeżeli sprawy pójdą naprawdę źle. Na zachodzie jednymi z najbardziej popularnych są ciepło brzmiące raporty DEaR – Daily Earnings at Risk, które w zwięzłej formie podają ile można stracić w danym dniu....

Czym jest pomiar ryzyka

Istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest jego pomiar. W tym celu stosuje się różne metody. Jedną z najpopularniejszych, a zarazem najważniejszych miar jest Value at Risk (VaR). Celem tej metody jest uprzedzenie nas ile możemy stracić w określonym przedziale czasowym przy zadanym poziomie ufności. Pojęcie Value at Risk zostało stworzone w 1994 roku przez analityków banku J.P.Morgan i metoda ta została zarekomendowana bankom przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego...

Praktyczne podejście

Metoda wartości zagrożonej VaR służy do oszacowania ryzyka w wielu dziedzinach z zakresu instrumentów finansowych, kredytów, akcji a także dzięki przystosowaniu do warunków Forex również w codziennym tradingu. Wartość zagrożona (ryzyko) jest tutaj rozumiana jako przewidywana wielkość straty z tytułu zmian cenowych na rynku lub rachunku tradera. Obliczona jest ona na podstawie modelu statystycznego, zwanego modelem wartości zagrożonej...
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2018 Forexcity.pl